Ut på andra sidan

2020-10-24 Har varit ute i marker med främst Ila, gick i betesmark med taggiga mindre snår.
Hon söker alltid i högsta fart och tar mycket avsökt mark med sig på ett jaktligt effektivt sätt.
Men vid två kontakter med stötta harar ser hon inte dem och knappast medveten om stöten. De springer ut på andra sidan buskagen sett från hennes sida och försvinner i gräsmarken, men hade gett mig bra skottchans om det hade varit jakt. Blåser stanna signal och hon stannar, får efter en kortare stund åter söka och då markerar hon var haren sprang.
Detta händer ofta att spaniel inte ser uppsprång på markvilt i högre markvegetation. Harar ger inte mycket vittring förrän den lämnat legan. Men hon fick springa av sig och bättra på konditionen.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt