Sett den ofta

2022-09-24 En fågel som häckat i en av våra holkar i år är svartvit flugsnappare en insektsätande fågel. En hona har visat sig i trädgården långt efter att ungarna lämnat holken, men som flera av de insektsätande fåglarna lämnar den oss i aug. - september för flyttning till tropiska Västafrika. Har sett den ofta men inte lyckats få flera bilder, när den snabbt förflyttar sig bland träd och buskar. Hanen som kommer först på våren har sedan länge inte varit synlig.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt