Välkommen till Smedmästarens Kennel

 

Som drivs av Rita och Jörgen Sandberg

Smedmästarens har fått sitt namn pågrund av att smedyrket har funnits i släkten flera generationer, min far och farfar var smedmästare, och jag fick lära mig som ung, att smida, härda mejslar och spett, och allt som på den tiden var smedens arbete. När jag senare övertog min fars smedja, och senare byggde ny verkstad försvann ässjan som var värme källa för allt smidande, men av äldre kallades även jag smedmästare, även om verksamheten hade ändrat karaktär.

Namnet: Smedmästarens blev godkänt av FCI 1994.

 

Vårt intresse för cockerspaniel och då främst som jakthund, har varit stort i familjen.

Barnen har vuxit upp i valplådan och hundarna har blivet det som präglat våra liv.

Även andra hundraser har fångat vårt intresse, men vi har bara avlat på cockrar.

Och när detta skrives finns åtta jaktcockrar i kenneln. (Se våra hundar)

Aveln har bedrivets i mindre skala, utan ekonomiskt intresse, mest för att vi själva velat bevara de framgångsrika stammar vi har, och för att arbeta vidare med dessa. Däremot har vi ställt stora krav på oss själva att jaktprovsmeritera de hundar som andvänds i avel, och det har varit målet att så högt som möjligt, helst till JCH vilket vi lyckats med, med något undantag.

Att avla på hundar utan att meritera dessa är att fördärva de finna stamtavlor som finns där många generationers arbete av många gjorts för att visa dessa hundarnas kvalité.

 

Det har varit ett privilegium, att fått arbeta med dessa hundar, i träning, jaktprov och jakt.

Och jag vill tacka Rita som alltid under alla år stått vid min sida i vått och torrt, svarat för det stora arbetet med mat, veterinär, valpar och alltid varit med på jaktprov med något undantag.

Målsättningen med aveln har varit, att få fram hundar som motsvarar de krav som vi själva ställer

för att lyckas till de höga mål som vi försöker att uppnå.

Jag blev jaktprovsdomare för spaniel 1988.

Jörgen Sandberg

rita-fjallen

Rita med hundar i fjällen