Kommer av sig själv

2023-09-13 Vi har det man kallar friväxande gräsytor i trädgården, där mängder av olika växter finns, vad man normalt kallar ogräs, inget man sätter det kommer av sig själv.
Men på avstånd och nyklippt ser det grönt och fint ut, men ser man noga är det artrikt, och så får det vara. Nu vid denna tid finns en mindre gul blomma som kommer som plantor på olika ställen, vad jag förstår är det en art av fibbla. Inte märklig men när man ser på den är den vacker, två dm hög, sirliga stjälkar. Trivs i gräsmark, beteshagar, vägkanter, kulturmarker. Kan vara höstfibblor som blommar sent in på hösten, där av namnet.

(Se bild under Aktuellt)

alt alt