Sittande på stenar

2024-06-30 Gör åter ett besök till Skräbeån, får där se forsärlor sittande på stenar i ån, samt flyga i närområdet. De liksom sädesärlorna som även håller till där, fångar bl.a. trollsländor och blir då konkurrenter om byten. Forsärlor har betydligt längre skärt, vilket är ett kännetecken liksom den gula färgen. Forsärlan föredrar mindre bäckar och åar med lugnare vatten med uppstickande stenar i vattnet, sitter gärna på dessa stenar och spanar efter sländor. En iakttagelse var att efter att varit på platsen en längre tid, såg jag ingen flygande slända.
(Se bild under Aktuellt)

alt alt