Blev bara tyst

2024-07-05 De insektsätande fåglarna har haft stora problem med mat till sig och ungar, de svart vita flygsnapparna lämnade holken som de byggt i utan ungar, det blev bara tyst.
Den art som klarar maten var koltrastarna, det har funnit gott om daggmask och det klarar de sig på som sin viktigaste tillgång på mat.
Koltrastsparet som fick fram ungar som kunde lämna boet, dåligt flygande, men ett steg längre än första boet där ungarna försvann som små, tagna av troligen skator.
Även de utflugna ungarna som en tid fanns i tätare buskage och någon matades en tid,
har vi inte sett till därefter, är medveten om att få om någon kommer att klara sig till vuxen ålder.
Men efter det började paret på nytt ta det senaste boet i anspråk för en tredje kul.
Men den senaste tiden med värme har fler insekter kommit fram, som alla tambina i vår klöver liksom olika arter av humlor.
Det har gjort att intresset att fotografera insekter har blivet mera aktuellt.

Tar ett par nya bilder på udda insektsbilder.
(Se bild under Aktuellt)

Koltrast med mat                                                                      Gulringadvedharkrank

alt alt