Små flicksländor

2024-07-06 Våren och försommaren har vad jag tycker, upplevts med mycket mindre insekter av alla arter, vilket jag påtalat tidigare. Har varit på platser där jag i många år sökt efter och träffat på trollsländor, men nu har bara få har varit synliga. Det har varit några större sjötrollsländor på någon plats och någon enstaka av andra arter samt några arter små flicksländor. Men en iakttagelse har varit att på samtliga av dessa platser jag besökt har funnits sädesärlor. Och det har betydelse på förekomsten av sländor, för sädesärlan o forsärlan är de fåglar som gärna tar sländor och de finns i samma vatten miljö som sländor brukar hålla till, där sländor skall para sig och lägga ägg.
Vilket på sikt kan påverka förekomsten av dessa arter.

(Se bild under Aktuellt)

Större kustflickslända                                                              Sjöflickslända                                                                                             

alt alt

  Sädesärla vid Levrasjön                                                        

alt